Ochrona roślin

Program ochrony roślin 2018

   
     

* Kliknij, aby pobrać

   

Program szkolenia dla naszych dostawców

   

PROGRAM SZKOLENIA DOSTAWCÓW SUROWCA
DNIA 26.01.2018r godzina 11.00 ul. Fabryczna 23 Opole Lubelskie „ Centrum Cukrownia”

1. OTWARCIE SZKOLENIA -PREZES ZARZĄDU PANI BOŻENA PYŚNIAK
2. AKTUALNOŚCI W OCHRONIE I AGROTECHNICE OWOCÓW-PAN dr PAWEŁ KRAWIEC
3. ZASADY ZATRUDNIANIA CUDZOZIEMCÓW- KANCELARIA PRAWNA SMAGA JAROSZYŃSKI
4. PREZENTACJA FIRM: PAN PAWEŁ KIEŁPSZ „ GRUPA AZOTY” PAN JERZY LEŚNIAK EKODARPOL
5. ANALIZA ZAGROŻEŃ-CHEMICZNE/FIZYCZNE/BIOLOGICZNE
6. WYMAGANIA DLA INFRASTRUKTURY SKUPOWEJ
7. WYMAGANIA JAKOŚCIOWE DLA OWOCÓW
8. WYMAGANIA DLA PERSONELU SKUPOWEGO
9. POSTĘPOWANIE Z OPAKOWANIA
10.WYMAGANIA DLA TRANSPORTU
11. ZACHOWANIE ZASAD ZAŁADUNKU
12.PODSTAWOWE CZYNNOŚCI HIGIENICZNE DLA PRODUCENTÓW
I DOSTAWCÓW

       

ZAPRASZAMY SERDECZNIE!
 
 

 

 

 

 

 

Kontakt

POL-OWOC Sp. z o.o.
ul.Podzamcze 53
24-300 Opole Lubelskie, Poland

tel. +48 81 827 28 66
fax +48 81 827 41 20
e-mail: polowoc@wp.pl